Doprava po celé ČR zdarma

Zákaznická linka

604 22 88 55

PO-ČT 7:30 - 16:00, PÁ 7:30 - 15:00

Zadejte PSČ a získáte lepší ceny pro váš region

Základní informace

Společnost OPTIMTOP s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČ: 01927914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 56928 (dále jen „OPTIMTOP“) provozuje e-shop na webových stránkách „https://www.palivovedrevo.biz/“ (dále také jen
„e-shop“). OPTIMTOP, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek e-shopu a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji, které zpracovává. Udělení souhlasu osobních údajů může napomoct zjednodušení a zkvalitnění nákupu zákazníků e-shopu.


Pro účely tohoto dokumentu se následujícími pojmy rozumí:

Registrovaným uživatelem se rozumí osoba, která má založený na e-shopu uživatelský účet, a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u OPTIMTOP či nikoli.

Neregistrovaným uživatelem se rozumí osoba, která navštívila webové stránky, na kterých je provozován e-shop a to bez ohledu na to, zda uskutečnila nákup u OPTIMTOP či nikoli.

Zákazníkem se rozumí registrovaný či neregistrovaný uživatel, který uskutečnil nákup u OPTIMTOP.

Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných i neregistrovaných uživatelů a zákazníků (dále také společně „uživatelé“) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 a souvisejícími předpisy.

Více informací o zpracování osobních údajů uživatelů naleznete zde.

Souhlas uživatele

Uživatel zaškrtnutím políčka SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci procesu objednávky či registrace uděluje OPTIMTOP souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě souhlasu uděleného v objednávkovém či registračním formuláři zpracovává OPTIMTOP následující osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo . Udělení souhlasu dle tohoto odstavce není podmínkou registrace ani uzavření kupní smlouvy.

Uživatel kliknutím na políčku PŘIHLASTE SE K ODBĚRU REKLAM uděluje OPTIMTOP souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě takto uděleného souhlasu zpracovává OPTIMTOP e-mailovou adresu uživatele.

Uživatel kliknutím na políčko SOUHLASÍM S COOKIES ve vyskakovacím okně uděluje souhlas OPTIMTOP ke zpracování některých cookies v rozsahu a za podmínek níže uvedených:

Na základě tohoto souhlasu zpracovává OPTIMTOP cookies, která zaznamenávají chování uživatele na webové stránce e-shopu a jeho preference.

Uživatel udělením výše uvedených souhlasů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely personalizace e-shopu, cílené reklamy, přizpůsobení a zasílání reklamních sdělení uživatelům a dalším marketingovým účelům OPTIMTOP. v souvislosti s těmito účely mohou být osobní údaje předávány rovněž dalším příjemcům – zpracovatelům (např. společnostem provádějícím analýzu trhu, monitoring chování zákazníků, marketingovým společnostem, IT podpoře apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 15-ti let ode dne jeho poskytnutí.

Práva uživatelů

Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu, kterým bylo udělení souhlasu potvrzeno. Souhlas může uživatel odvolat také telefonicky či písemně.

Uživatel je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování. Uživatel může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uživatel může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny telefonicky na tel. č. 604 22 88 55 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese info@palivovedrevo.biz. v případě pochybností o dodržování povinností správce se může uživatel obrátit na OPTIMTOP na tel. č. 604 22 88 55 nebo e-mailové adrese info@palivovedrevo.biz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


OPTIMTOP s.r.o.

Přihlášení zákazníka


Registrovat se Zapomenuté heslo
Zavřít Přihlásit
Probíhá načítání polohy ...
Aplikuje se kupón ...