Měření dřeva

Vysvětlení pojmů označujících množství dřeva


jednotka

název

přepočet

popis

Plm

plnometr - m3

krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty

Prmr

prostorový metr rovnaný

1 prmr =

0,6 až 0,7 plm

krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami

Prms

prostorový metr sypaný

1 prms ~ 0,4 plm

1 m3 volně sypaného drobného nebo drceného dřeva

Převodní tabulka


převodní tabulka pro převody mezi jednotlivými druhy dřeva a skutečného objemu dřeva v jednotce

m3 (plm) dřeva bez kůry

prm polen do běla odkorněných

prm polen v kůře

prm pilařských odřezků

prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách

prm volně sypaných štěpků

m3 (plm) dřeva bez kůry =

1

1,30

1,55

1,90

2,25

3,00

prm polen do běla odkorněných =

0,77

1

1,20

1,45

1,75

2,30

prm polen v kůře =

0,66

0,85

1

1,25

1,45

2,00

prm pilařských odřezků =

0,52

0,70

0,80

1

1,20

1,55

prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách =

0,45

0,60

0,70

0,85

1

1,35

prm volně sypaných štěpků =

0,33

0,45

0,50

0,65

0,75

1

05.10.2006, Karel Murtinger